วันเสาร์, มกราคม 07, 2555

Troll 2.0
พักหลังๆ มาตั้งแต่เมืองไทยเริ่มมีกีฬาสีระดับประเทศ 
ทำให้สังเกตได้ว่าคนไทยกล้าพูด กล้าวิจารณ์ และกล้าแสดงออกมากขึ้น
ซึ่งคนส่วนมากก็มักจะมีตรรกะเฉพาะตัวเพื่อให้มี differentiate ในการสร้าง value
แต่ก็มีบางคนที่ชอบสร้าง value ในด้านของ chain of hatred
โดยใช้เหล่าบรรดา social network เพื่อกระทำดังกล่าว
ในที่นี้จึงขอเรียกว่า "Troll 2.0" ครับ

ออกตัวก่อนว่าไม่ได้เก่งกาจอะไรมาจากไหน
แต่เป็นแค่เพียงการสังเกตจาก "พฤติกรรม" ที่ "มองเห็นได้"
จากบุคคลเหล่านั้น มาสรุปเป็น definition เพื่อให้เข้าใจบุคคลจำพวกนี้มากขึ้นครับ

Troll 2.0 != เกรียน
ใครๆก็เคยบอกว่า เกรียนมีความหมายเท่ากับ Troll
แต่สำหรับ Troll 2.0 แล้วจะแตกต่างออกไป
โดยเหล่า Troll 2.0 จะมีข้อมูลสถิติมาใช้ในการอ้างอิงของตน
ทำให้ข้อมูลนั้นๆ ดูน่าเชื่อถือ พร้อมกับบวกข้อความด่าทอ ต่างๆ
ที่ตนเองอยากจะด่าคน post เพิ่มเข้าไป

Troll 2.0 != สลิ่ม (แต่ด่าสลิ่มไม่ได้)
เหล่า Troll จะพยามบอกคนอื่นอยู่เสมอว่าตัวเองนั้นไม่ใช่สลิ่ม
แต่นับถือสลิ่มดั่งเช่นบร๊ะเจ้า หากใครมาแตะต้อง จำเป็นที่จะต้องมีอันเป็นไป

Troll 2.0 ต้องมีจิตอาสา
จิตอาสาในความหมายของเหล่า Troll นั้นต้องมาจาก "แรงกาย" เพียงอย่างเดียว
โดยไม่สนใจว่าการมีจิตอาสา สามารถทำได้อย่างไรบ้าง
และใช้เหตุผลดังกล่าวมาใช้้เป็นจุดแข็งของตน

จากที่กล่าวมาเป็นลักษณะเบื้องต้นที่สังเกตได้เด่นชัดสำหรับเหล่า Troll 2.0

เนื่องจากเหล่า Troll 2.0 มักแฝงตัวอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆ
ใน facebook หรือ twitter ... และอาจจะพบเห็นในโลกมนุษย์ได้
วิธีอยู่ร่วมกับเหล่า Troll 2.0 ที่แนะนำคือ พยามอย่าไปสนใจข้อความต่างๆ พวกนั้นครับ

แล้วชีวิตจะมีความสุข <3
posted from Bloggeroid