วันศุกร์, เมษายน 18, 2557

on the job training (ให้ถูกเวลา)

การสอนงานคนที่เข้ามาใหม่ในทีมบางครั้ง 
เรามักจะเรียกว่า "หัดให้เด็กว่ายน้ำโดยจับโยนลงน้ำ" แม้จะเป็นการวัดผลที่เร็วที่สุด ( do or die ) แต่ในบางกรณี เราต้องกลับมาคิดให้ถี่ถ้วนด้วยว่า objective ของ assignment นั้นๆ คืออะไร

ยกตัวอย่างเช่น 
- ให้เด็กใหม่ upgrade system ที่เป็น production 
- ให้เด็กใหม่ แก้ constraint ใน DB ที่ใช้งานอยู่ทั้งองค์กร
- ให้เด็กใหม่ มานั่งแก้ urgent bugfixes
- ให้เด็กใหม่ migrate system โดยไม่ follow migration guide

ดังตัวอย่างข้างบน ถ้าเด็กใหม่คนนั้นทำได้ ก็ดูเหมือนทุกคนในทีมจะ happy แต่ถ้าเด็กคนนั้นทำไม่ได้ อะไรจะเกิดขึ้น ??? เรามี Risk management ที่ดีพอจะรับมือหรือไม่ ??

ตัวอย่างที่กล่าวด้านบน
มักเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขแบบมี dead line 
มันคงจะดี ถ้าเรามี instruction ที่แน่นอนที่ให้เด็กใหม่มานั่งทำมากกว่าจับโยนลงน้ำ แล้วต้องมาคอยปั้มหัวใจ หรือต้องมาคอยเปลี่ยนน้ำในสระ ในภายหลัง